Pracownia Architektury

Together with our clients, we create designs for buildings and urban space

Public

Contest

Residential

Pracownia oferuje szeroki zakres usług projektowych oraz usług okołoprojektowych, jak również szeroko pojętą współpracę z Inwestorami na etapie realizacji inwestycji . Zakres usług Pracowni obejmuje:
- wykonanie wielobranżowych  projektów budowlanych i wykonawczych 
- wykonanie analiz programowo - przestrzennych
- wykonanie koncepcji architektonicznych i koncepcji wielobranżowych
- projekty urbanistyczne
- kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego
- zastępstwo inwestorskie
- pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji
- pełnienie nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji inwestycji