Oferta

Co możemy dla Ciebie zrobić

OFERTA

Pracownia oferuje szeroki zakres usług projektowych oraz usług okołoprojektowych, jak również szeroko pojętą współpracę z Inwestorami na etapie realizacji inwestycji . Zakres usług Pracowni obejmuje:
- wykonanie wielobranżowych  projektów budowlanych i wykonawczych 
- wykonanie analiz programowo - przestrzennych
- wykonanie koncepcji architektonicznych i koncepcji wielobranżowych
- projekty urbanistyczne
- kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego
- zastępstwo inwestorskie
- pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji
- pełnienie nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji inwestycji