Budynek administracyjno-usługowy

Bitwy oliwskiej 36

Bitwy oliwskiej 36
Adres: Gdańsk-Oliwa, ul. Bitwy Oliwskiej 36
Inwestor: prywatny
Rok: 2016
Stadium: koncepcja
Powierzchnia użytkowa: 587,33m2